Så vill gymnasieelever utveckla Kålgårdsberget

Café, växthus, grillplatser och urban park. Så vill elever från gymnasieskolans teknikprogram med inriktning samhällsbyggande utveckla Kålgårdsberget. Nu har eleverna lämnat över sina förslag till kommunen.

Eleverna står samlade framför en power-point bild där det står " Tack för er uppmärksamhet"

Elever från gymnasieskolans teknikprogram med inriktning samhällsbyggande har nu lämnat över sina förslag på hur man kan utveckla Kålgårdsberget.

Nyligen presenterade eleverna sina idéer, som handlar om att utveckla Kålgårdsberget men hållbart och med varsamhet. Naturmiljön ska finnas kvar men man vill att berget ska upplevas som en trygg plats, med mer öppna ytor och belysning. Eleverna vill skapa en plats som inkluderar alla generationer, och de vill utveckla den vackra toppen av Kålgårdsberget. Några förslag är exempelvis café och växthus, grillplatser, framkomliga stigar och fler bänkar. Elevernas förslag bygger vidare på en enkät som gjordes för ett år sedan, då allmänheten tillfrågades om hur man vill att Kålgårdsberget utvecklas.

- Människor vill vistas på Kålgårdsberget, men det som framkom i undersökningen för ett år sedan är att det behöver vara en trygg plats. Årets teknikelever har fått denna input, och arbetat fram förslag med hänsyn till vad allmänheten tyckte, säger Marie Grice, lektor på Uddevalla gymnasieskola.

Elevernas idéer har nu lämnats över till Uddevalla kommun. Materialet kommer att finnas med som ett av underlagen när åtgärder kommer att planeras för upprustning av Kålgårdsberget.

- Det är jätteroligt att få se hur eleverna tänker, de har så många bra idéer som inspirerar. Vi kommer att ha med elevernas arbete som ett viktigt underlag i vår arbetsgrupp som arbetar med kommunens stadsberg och där vi planerar att börja göra åtgärder på Kålgårdsberget till hösten och en period framåt, säger Madelene Petersson, trädgårdsingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.