Föreningslivet i Uddevalla välkomnar ukrainare

Uddevalla har berikats med nya invånare som behöver möta det svenska samhället, lära sig det svenska språket och få en meningsfull vardag. Föreningslivet har så mycket att erbjuda samt erfarenhet av tidigare möten med flyktingar.

händer som hålls samman, man ser ukrainska flaggan i gult och blått ovanpå händerna

Vi bjuder in till ett möte för att få en nulägesbild av mottagandet i Uddevalla samt få information om vem som ansvarar för vad och vilka uppdrag som finns. Tillsammans ser vi över och samordnar de aktiviteter som våra föreningar erbjuder barn och vuxna i målgruppen.

Välkommen till informationsmöte

Du som är engagerad i föreningslivet är välkommen till informationsmöte!

Tid och plats: Måndag 2 maj klockan 18.00-20.00, Aktivitetscenter Ryttaren, Södra Drottninggatan 16

Kvällens innehåll

  • Said Osman, integrationsstrateg, informerar om Migrationsverket och kommunens åtaganden.
  • Katarina Hedman från Frivilliga resursgruppen (FRG) informerar om gruppens uppdrag.
  • Deltagande föreningar och organisationer får berätta om vilka aktiviteter som är igång och vad som planeras. Tillsammans gör vi en kartläggning över de aktiviteter som erbjuds våra nya ukrainska invånare.

Frågor att fundera på

Har din förening några aktiviteter som kan inkludera några nya från Ukraina?
Vad erbjuder din förening i dagsläget? Vad vill ni erbjuda?
Vad saknas?
Vad kan vi göra vidare tillsammans?

Anmäl er senast 28 april på denna sida: Överenskommelse kommun & idéburen sektor - Uddevalla kommun

Välkomna! Mötet är ett samarbete mellan ÖK Idé, Uddevalla kommun och Frivilliga Resursgruppen (FRG)