Räddningstjänsten avråder från eldning

Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän avråder från all form av eldning tills vidare.

det brinner i grenar som ligger på marken

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän avråder från all eldning.

Ytlagren i skog och mark torkar just nu upp, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänstens brandriskprognos visar att det kommer att torka upp ytterligare i skog och mark under helgen.

Undvik därför all form av eldning av ris, gräs eller liknande. Räddningstjänsten avråder från eldning tills vidare, tills brandriskprognosen ändrar sig.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00