Ska du vårfixa bilen och tvätta den?

Ska du tvätta bilen i helgen? I många fall görs tvätten på gatan, garageuppfarten eller andra asfalterade platser. Då rinner tvättvattnet oftast ner i närmsta dagvattenbrunn och sedan orenat ut i en sjö eller havsvik.

En silverfärgad bil som står i en gör-det-själv tvätthall

Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall eller automatisk biltvätt, så släpper du inte ut skadliga ämnen i naturen.

Tvätta i stället din bil hos en biltvätt, antingen en automatisk eller en gör-det-själv-hall. Biltvättarna är utrustade med oljeavskiljare och de större tvättarna har ytterligare reningssteg för att rena tvättvattnet.

Tvättvattnet från biltvättar innehåller föroreningar som tungmetaller, olja, däck- och asfaltsrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa kan vara skadliga för människor, miljö och vattenlevande djur. Varje år rinner tusentals ton av dessa ämnen rakt ut i naturen från biltvättar på gatan. 

Som bilägare kan du göra en stor insats för miljön genom att tänka på var du tvättar bilen och genom att välja miljömärkta bilvårdsprodukter.

Läs mer på uddevalla.se/bilen