Permanent fiskräknare på plats i Bäveån

Hur många laxar och havsöringar finns det i Bäveån? Det går nu att enkelt ta reda på. I tisdags installerades en permanent fiskräknare i ån som både räknar och artbestämmer de fiskar som passerar.

Fyra personer står vid Strömberget i Uddevalla, med Bäveån i bakgrunden och Uddevalla Energis kontor, det är vår ute.

Anneli van Roijen, Sofia Stengavel, Tommy Gustavsson och Stefan Kläppe vid den nya fiskräknaren i Bäveån.

Fiskräknaren är placerad efter fisktrappan vid Strömberget i Bäveån och består av en tunnel som innehåller kameror som registrerar de fiskar som simmar igenom tunneln. All data bearbetas i realtid. Med hjälp av artificiell intelligens kan data från fiskräknaren användas för att bestämma vilken slags fisk som passerar, och om fisken rör sig uppåt eller nedåt i ån.

- Fiskvandringen är temperaturberoende, den kan starta i mitten på mars men den allra största vandringen för lekande fisk sker under hösten, från augusti till oktober. I fiskräknaren kan till exempel lax, havsöring och abborre registreras, allt går att följa via webbsidan fiskdata.se, säger Stefan Kläppe, delägare i Tiva AB, som tillverkat fiskräknaren.

Fiskräknaren ser ut som en vit låda som ligger i vattnet

Den nya fiskräknaren noterar både antal fiskar och art.

Skapar intresse för fiske

Fiskräknaren har köpts in av Uddevalla kommun som ansvarar för den. Ett samarbete finns med Uddevalla Sportfiskeförening, som kommer att sköta regelbunden rengöring av fiskräknaren. Våren 2020 installerades en hyrd fiskräknare på prov under ett år, och för att samla in de allra första mätuppgifterna kring fisken i ån. Nu permanentas fiskräkningen med denna nya räknare som är av en mer avancerad modell.

- Vi tycker det här är ett väldigt roligt projekt för framtida fiskare. Det skapar ett intresse för fiske, både hos gammal och ung, säger Tommy Gustavsson, ordförande i Uddevalla Sportfiskeförening.

Mätdata viktigt för åtgärder i Bäveån

Att ha mätdata kring hur mycket fisk som rör sig i Bäveån är till nytta för alla fiskevårdande insatser. Förra året revs Äsperödsdämmet, vilket gör att fisken nu har möjlighet att vandra lite högre upp i åsystemet, vilket i sin tur ger plats för fler lekande fiskar.

- Nu kan vi få bekräftelse på om de här insatserna gör skillnad för fisken, vi har tidigare mätdata från teståret och från och med nu kan vi samla in ny statistik med fiskräknaren. Vi vill veta om de åtgärder vi gör i Bäveån får effekt och vi vill också ha ett starkt bestånd av fisk i ån, så att det är möjligt att fiska, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Besöksnäring gynnas av bra fiske

Fisket i ån är en viktig del även för besöksnäringen. Längre ned längs Bäveån finns informativa skyltar som berättar mer om vilka fiskar som finns i åvattnet.

- Bäveån är en fantastisk tillgång i Uddevalla. Drömmen vore att kunna satsa på fisketurism mitt i stan, det är oerhört bra för centrum och hela Uddevalla, säger Anneli van Roijen, utvecklare på avdelningen för Hållbar tillväxt, som köpt in fiskräknaren.

Se vilka fiskar som simmar i Bäveån på fiskdata.se, välj Uddevalla