Lövåsberget ska rustas upp

Nu ska det centralt belägna Lövåsberget bli ett mer tillgängligt naturområde. Uddevalla kommun har fått bidrag från länsstyrelsen för att rusta upp trappor, stigar och röja sly så att det blir ett mer öppet friluftsområde.

Lövåsberget, det syns en grusplan framför och ett vitt hus intill på höger sida om berget, på vänster sida skymtar en industribyggnad

Lövåsberget ska rustas upp, bland annat genom röjning av sly, förbättring av stigar och bygge av nya trätrappor.

Sammanlagt får kommunen 230 000 kronor av länsstyrelsen i så kallade LONA-bidrag, som är Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Lövåsberget är ett prioriterat område, där också en del av Strandpromenaden passerar förbi. Lövåsberget ligger i anslutning till Södra Lövåsvägen och Repslagarevägen.

- Det är jätteroligt att vi kan komma igång med detta arbete nu. Vi har ett uppdrag att utveckla våra stadsberg, och där ingår Lövåsberget som ett av dem. Nu ska vi underlätta så att det går att komma upp till utsiktsplatsen på berget och att ströva i området. Det här är ett område har betydelse för det tätortsnära friluftslivet, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Arbetet på Lövåsberget kommer att starta inom kort och i ett första steg kommer naturvärden att dokumenteras i området och sly kommer att röjas kring stigar. Enligt plan kommer de flesta åtgärderna vara genomförda till sommaren 2023.

I upprustningen av Lövåsberget ingår:

  • Restaurering av befintlig stentrappa. Stentrappan kompletteras med nytt räcke i trä.
  • Bygge av tre nya trätrappor i lärk. Två trappor byggs på södra sidan, och en trappa upp till utsiktsplatsen. Trapporna halksäkras och har räcke.
  • Tre informationstavlor med information om områdets natur- och kulturvärden sätts upp.
  • Röjning av ett 9 hektar stort grönområde längs stigen och vägen mot utsiktsplatsen.
  • Skyddsvärda träd friställs.
  • Utplacering av bänkar och sittplatser
  • Förbättring av stigar