Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 maj

Onsdagen den 11 maj sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17:30. Allmänheten välkomnas att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Sammanträdesrum där möte pågår, ordförande sitter på ett podium.

Här är ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Revidering av avgifter för torghandel
  • Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret
  • Förslag på nya namn på platsen vid Zachaus gränd och gränd vid Studio 32
  • Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av jävsutskottet
  • Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt

Du hittar kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Webbsändning