Göteborgsvägen vid Hästepallarna avstängd lördag 14 maj

I samband med rallytävlingen Uddevalla City Race kommer Göteborgsvägen vid Hästepallarna att vara avstängd för all trafik lördag 14 maj från klockan 07.00 till klockan 15 (cirka). Trafikanter hänvisas till alternativa vägar.

Den kurviga Göteborgsvägen vid Hästepallarna, man ser en del av berget intill vägen

Lördag 14 maj är Göteborgsvägen avstängd vid Hästepallarna från Nordens väg fram till avfarten mot Gustafsbergsområdet.

Avstängningen gäller på Göteborgsvägen från Nordens väg fram till avfarten mot Gustafsbergsområdet. Orange hänvisningsskyltar kommer att sättas upp bland annat på väg 44, med information om alternativ väg.

De som bor längsmed den avstängda vägsträckan på Göteborgsvägen kommer att kunna ta sig till sina fastigheter.

Även ambulans, polis och räddningstjänst kommer att kunna passera avstängningen vid Hästepallarna om det skulle behövas.

Avstängningen på Göteborgsvägen tas bort direkt efter att rallytävlingen är avslutad. Tävlingen beräknas vara avslutad cirka klockan 15.

Mer information om Uddevalla City Race