Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan

Idag onsdag 11 maj presenterade den politiska majoriteten förslag till budget för 2023 och flerårsplan för 2023-2025. Budgeten omfattar satsningar på drygt 40 miljoner under nästa år. Skatten kommer att vara oförändrad.

Ingemar Samuelsson och Monica Bang Lindberg står utanför entrén till Stadshuset, det syns också blommande tulpaner i olika färger

Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande, och Monica Bang Lindberg, kommunstyrelsens vice ordförande, presenterade den politiska majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommunstyrelsens vice ordförande Monica Bang Lindberg presenterade budgetförslaget, som är ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och moderaterna. Budgetförslaget präglas dels av att det är valår, och av det osäkra omvärldsläget med kriget i Ukraina, inflationspåverkan, förväntningar i löneutveckling och räntehöjningar.

- Vi har tagit ansvar och lagt ett budgetförslag som ska vara så robust att det håller oavsett politisk majoritet. Nu är det öppet krig alldeles inpå våra gränser, det påverkar våra förutsättningar. Omvärldsläget och hotbilden är så pass tuff så det behöver finnas marginaler att kunna hantera det, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Utgångspunkten för majoritetens budget har varit Uddevalla kommuns vision, med fokus på att skapa livskvalité för invånarna och det goda livet. I budgetförslaget ingår fortsatta satsningar på stadsutveckling, trygghet och säkerhet, samt barn och unga.

Tillskott till nämnderna 2023-25 i budgetförslaget

 • Kommunfullmäktige + 0,8 mkr 2023 som fördelas till tjänst överförmyndare (+0,5 mkr), revisionen (+0,3 mkr). Satsning 2024-25: + 0,8 mkr.
 • Kommunstyrelsen +15 mkr 2023 till stadsutveckling. Satsning 2024: +20 mkr.
 • Barn och utbildningsnämnden + 19,5 mkr 2023 som fördelas till lärlingscentra (+2,5 mkr), arbetsmiljö chefstäthet (+4 mkr), lärcentra (kompetenscentrum) (+1 mkr), lärarlönelyftet (+2 mkr), utbildningsskulden (+10 mkr). Satsning 2024-25: +9,5 mkr.
 • Socialnämnden + 5 mkr 2023 som fördelas till LSS-insatser (+3 mkr), IFO barn och unga (+1 mkr), SoL (+0,5 mkr), missbruksvård (+0,5 mkr). Satsning 2024-25: +5 mkr.
 • Kultur och fritidsnämnden +2,8 mkr 2023 som fördelas till föreningsbidrag barn och unga (+1 mkr), drift av konsten (+0,3 mkr), driftskostnader Fridhem och Skarsjövallen (+1,5 mkr). Satsning 2024-25: +2,8 mkr.
 • Upprustning/trygghet Dalaberg +0,5 mkr 2023. Satsning 2024: +0,5 mkr.

Övrigt

Kapitalkostnadsreserven +10 mkr
Nettokostnadsandelen 97,9 procent för 2023.
Ex kapitalkostnadsreserv 98,9 procent.

Uppdragsbeskrivning i budget 2023-25

 • Förebyggandeverksamheten
 • Barn med särskilda behov
 • Fler med gymnasiebehörighet
 • Föreningsavgifter
 • Våld i nära relationer
 • Matcha arbetssökande mot lediga jobb
 • Stadsutveckling
 • EU och statliga stöd
 • Heltidsanställningar
 • Lokal livsmedelsproduktion

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker på kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 8 juni.

Den politiska majoritetens budgetpresentation (länk till pdf för utskrift) Powerpoint, 8.6 MB.

Uppdragsbeskrivning budget 2023-2025 (länk till pdf för utskrift) Pdf, 77.6 kB.

För mer information, kontakta gärna
Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Telefon 0522-69 61 01

Monica Bang Lindberg (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 0522-69 61 02