Hjälp oss att rapportera in invasiva arter

Vilka invasiva växter finns i Uddevalla och var växer de? I sommar ska de främmande växterna kartläggas för att få en uppfattning om hur spridda de är på kommunens mark. Samtidigt startar nu Naturvårdsverket en kampanj för att engagera allmänheten att rapportera in sina fynd av invasiva arter till Artdatabanken, samt för att öka kunskapen om hur man hindrar spridning av främmande arter.

En man i röd tröja håller i stjälken på en blommande jättebalsamin och tittar uppåt, på dess blommor

Jättebalsamin är en främmande, invasiv art som kan bli upp till 3 meter hög.

En invasiv art är en art som inte naturligt finns i den svenska naturen, och som har förmåga att kraftigt sprida sig och ändra balansen i ekosystemet. De invasiva arterna konkurrerar ut de inhemska arterna vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden. Några exempel på invasiva arter är jätteloka, jättebalsamin, lupin, skunkkalla och parkslide.

Bidrag till inventering på kommunens mark

Uddevalla kommun har sökt och fått 180 000 kronor i LONA-bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en inventering av vilka invasiva växter som finns runtom på kommunens mark. Växtplats och art ska noteras och rapporteras in till Artdatabanken. En person kommer att säsongsanställas för att genomföra denna inventering.

- Efter sommaren ska vi ta fram en rapport och en handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med att åtgärda dessa främmande arter och vilka vi ska prioritera. Redan idag finns krav från EU att vi ska bekämpa vissa arter som till exempel jätteloka, vilket vi gör. När det gäller parkslide, så är det en växt som man måste vara väldigt försiktig med då den snabbt sprider sig ju mer man klipper eller stör den. Det finns ännu inte någon bra metod för att bli av med den, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Naturvårdsverket genomför nu tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten och flera andra myndigheter och organisationer en informationssatsning till allmänheten. Syftet är att öka kunskapen om hur man hindrar spridning av invasiva arter i olika situationer, i trädgården, i vattnet och i naturen.

Hjälp oss att rapportera in främmande växter

Nu behöver vi också din hjälp. Har du sett en främmande växt någonstans i kommunen? Ta en bild på växten och rapportera in ditt fynd till Artdatabanken

Läs mer om invasiva främmande arter

Mer information om informationskampanjen på Naturvårdsverkets hemsida