Begränsad framkomlighet på Musikvägen under ombyggnation

Tisdag den 17 maj börjar ombyggnationen av två busshållplatser på musikvägen. Under byggnationen, som beräknas vara färdig till sista juni, kommer det att vara begränsad framkomlighet, med endast en fil för båda riktningarna.

Bild på musikvägen

Hållplatserna kommer förses med ström för belysning till reklamväggar och framtida eventuella displayer med tidtabeller. Hållplatserna kommer även att förlängas för att man ska ha möjligheten att använda sig av längre midjestyrda bussar i framtiden. Hållplatserna kommer även att tillgänglighets anpassas genom ett så kallat busskantstöd för att skapa ett lägre insteg in i bussen.
Busshållplatserna som byggs om är Kantatvägen, läge A samt Kvartettvägen, läge A.