Samråd för västra centrum avbryts

I dag beslutande samhällsbyggnadsnämnden att avbryta samrådet för västra centrums planprogram.

Anledningen är att man ytterligare vill utreda tekniska lösningar för dagvatten och skyfall. Samrådet beräknas återupptas så fort frågan har utretts av projektgruppen för planprogrammet. En exakt tid för när samrådet kan återupptas finns inte i nuläget.

Ytterligare information

Stefan Björling
Enhetschef Plan och Exploatering
Tel: 0522-696132