Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdag 19 maj

Torsdag 19 maj har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 på Rampens bibliotek i Källdalsskolan. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomsfullmäktige sitter vid ett u-format bord i en sal med vita pelare och röd matta

Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdag 19 maj.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 19 maj:

  • Information och dialog om stadsutvecklingen
  • Användning av ungdomsfullmäktiges budget 2022
  • Ungdomsförslag om att anordna en festival för ungdomar
  • Medborgarförslag från Tindra Andersson om skolmaten
  • Medborgarförslag om att få sommarbusskort gratis

Länk till kallelse (uddevalla.se)

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll