Personal i förskolan får ökad kompetensutveckling

Nästa läsår utökar kommunal förskola och pedagogisk omsorg tiden för kompetensutveckling och planering. Det innebär bland annat att antalet dagar när förskolorna har begränsat öppethållande utökas från fyra till sex.

Barn och lärare på förskola

Skollagen och läroplanen ställer allt högre krav på att förskolorna säkerställer att barnen får en likvärdig utbildning. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Samtidigt är den tid som personalen har för gemensam planering och kompetensutveckling begränsad. Gemensamma möten för personalen har tidigare genomförts efter det att alla barn har gått hem, det vill säga efter 18.00.

Antalet heldagar där förskolans personal tillsammans kunnat ta del av kompetensutveckling har under många år varit tre till antalet men nyss utökats till fyra. Nu har barn och utbildningsnämnden beslutat att ytterligare utöka möjligheterna för förskolans personal att ta del av kompetensutveckling.

- Förskolans kompetensutveckling bygger på de prioriterade mål som nämnden fastslår. Nästa år startar förskolan även ett skolverksbaserat utvecklingsarbete som handlar om öka kompetensen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, säger förskolans verksamhetschef Lena-Maria Vinberg.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att:

  • förskola och pedagogisk omsorg utökar antalet kompetensutvecklingsdagar per år från 4 till 6
  • förskolans personal har gemensamt möte från klockan 16 under ett tillfälle per månad, och då är verksamheten begränsad

Förskolorna kommer dock att organisera verksamheten så att vårdnadshavare med barn som behöver omsorg under dessa dagar får det.

- Precis som tidigare kommer det alltid att finnas någon förskola i kommunen som erbjuder omsorg med hjälp av vikarier under våra kompetensutvecklingsdagar. Den utökade mötestiden kommer också att bemannas av vikarier, säger Lena-Maria Vinberg.

Kompetensutvecklingsdagar för förskolan läsåret 2022/2023

  • Fredag 23 september 2022
  • Måndag 31 oktober och tisdag 1 november 2022 (vecka 44, skolan har höstlov.)
  • En dag i början av mars 2023 (ej beslutat, kommer att vara samma dag för alla skolformer)
  • Torsdag 25 maj och fredag 26 maj 2023