Musikundervisning där eleverna bestämmer takten

Ramnerödsskolan har tillsammans med Kulturskolan och enheten Offentlig kultur startat ett initiativ till utökad musikundervisning efter skoltid för eleverna. Trots pandemin har arbetet sakta men säkert tagit form och inom kort håller gruppen sin första spelning på skolan.. Spelningen arrangeras inom ramen för Giraff, kultur och fritids stöd till unga i form av teknik, scen och coachning.

Repetion pågår; två elever sjunger och lärarna kompar.

Ramnerödsskolan och Kuturskolan erbjuder elever utökad musikundervisning efter skoltid. Det här är så kul, tycker de elever som deltagit under våren.

Det var under höstterminen 2020 som Ramnerödsskolans musiklärare Patrik Edh funderade på möjligheter och former för en utökad och frivillig musikundervisning för eleverna. Då hade elevens val försvunnit från elevernas skolschema och dessutom hade Västerskolan avslutat sin musikprofil.

- Jag ville erbjuda eleverna fler möjligheter till att kunna ägna sig åt musik, och kanske att arbetet kunde mynna ut i en pop-/rockbandprofil på skolan, säger Patrik Edh.

Samtidigt sökte Kulturskolan samarbetspartners för att kunna nå de barngrupper som inte var representerade i deras ordinarie undervisning. Så när Patrik Edh tog kontakt med Kulturskolan gick det snabbt att tillsammans med två lärare, gitarr- och pianolärare Kalle Edh och danslärare Sandra Vega, samt kultursamordnare Kerstin Karlsson, påbörja arbetet med ett så kallat musik- och danshäng för eleverna efter skoltid.

För att göra reklam för sin nya musikverksamhet träffade lärarna alla sjuor på skolan vid flera tillfällen, där eleverna bland annat fick bekanta sig med olika instrument.

Under pandemin har det varit svårt att genomföra planerna med den kraft som var tänkt. Först i år har en grupp på 10–12 ungdomar kunnat träffas kontinuerligt för att spela och sjunga. Gruppen består av elever från sjuan, åttan och nian, både med och utan sång- och spelvana.

- Det är roligt att elever från alla årskurser deltar, säger Patrik Edh. Vi träffar eleverna en dag i veckan efter deras sista lektion och börjar med att bjuda på mackor. Undervisningen är kostnadsfri och bygger på elevernas egna önskemål.

Tillsammans bildar elever och lärare ett coverband som spelar pop- och rocklåtar som eleverna valt ut. Låtarna kommer att framföras under en konsert i skolans foajé en vecka före skolavslutningen. Eventuellt kommer gruppen också att anordna en festival på skolan till hösten och även detta planeringsarbete står gruppens elever för, med stöd av Giraff som är kommunens kultur- och fritidsstöd för ungdomar 13–26 år.

- Vi vill att eleverna ska känna stolthet för sin skola, för det finns otroligt mycket kreativitet där, säger Kerstin Karlsson, kultursamordnare för Giraff.

Både elever och lärare hoppas nu på att fler elever vill ansluta sig till gruppen till hösten. De elever som varit med och spelat, sjungit och planerat under vårens träffar är väldigt nöjda med vad de har åstadkommit tillsammans.

-Det här är så roligt, säger eleverna med eftertryck. Här kan man verkligen vara sig själv.

Två lärare från musikskolan samt kultursamordnaren i ett klassrum fullt av instrument.

Lärarna Kalle Ed och Sandra Vega från Kulturskolan samt Kerstin karlsson, kultursamordnare på Kultur och fritid musicerar och planerar med Ramnerödsskolans elever och muiklärare Patrik Edh.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00