Planerad strandskyddstillsyn kring Saxenhof och Kärr

Våra stränder är värdefulla tillgångar där allemansrätten gäller. Därför planerar samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en kontroll av markområdena kring Saxenhof och Kärrs badplatser, för att säkerställa att allmänheten har tillgång till strandområdena.

En strandremsa med gräs, stenar och sand, man ser blå himmel och gröna träd

Våra stränder är värdefulla tillgångar, där allemansrätten gäller.

Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten och sträcker sig upp till 300 meter från strandkanten upp på land. Strandskyddet är också till för att skydda växter och djur. I korthet innebär strandskyddet att man inte får bygga privata bryggor, göra avspärrningar, sätta upp skyltar om att man inte får passera eller liknande som gör att besökare känner att de inte kan röra sig fritt.

Tillsyn kring Saxenhof och Kärr innan midsommar

Nu innan midsommar ska inspektörer på kommunens bygg- och miljöprövningsenhet göra tillsyn i markområdena kring Saxenhof och Kärrs badplatser. Fastighetsägare i området kommer också att få informationsbrev om den kommande tillsynen.

- Stränderna ska vara tillgängliga för oss alla. Vi möts ibland av oro och irritation när vi gör vår strandskyddstillsyn, men tillsynen gör vi för att säkra allmänhetens rättigheter. Många har inte kunskap om strandskyddsreglerna och vet inte att det är förbjudet att bygga eller påverka naturmark inom strandskyddat område, säger Anneli Persson, miljöinspektör.

I områdena kring Saxenhof och Kärrs badplatser är det kommunen som har ett tillsynsansvar för strandskyddsreglerna. I områdena kring övriga badplatser runtom i kommunen är det länsstyrelsen som har ansvar för tillsyn.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 april om att strandskyddstillsyn ska göras i områdena vid Saxenhof och Kärrs badplatser.

Läs mer om strandskydd