Kontaktcenter firar 5 år

Uddevalla kommuns Kontaktcenter finns till för att du som invånare ska få hjälp, stöd och service. Onsdagen den 1 juni är det 5 år sedan Kontaktcenter öppnade.

Hör av dig till Kontaktcenter när du har frågor om Uddevalla kommun.

Vägen in i Uddevalla kommun

Kontaktcenter är vägen in till kommunen och över 80 procent av frågorna som kommer in via telefon, e-post, besök eller på kommunens Facebook, besvaras av medarbetarna på Kontaktcenter. Tanken är att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss i Uddevalla kommun, och att det ska gå fort att få svar på enklare frågor.

Statistik för utveckling

Kontaktcenter hanterar flera olika typer av frågor och ärenden. Det kan exempelvis röra ansökan om parkeringsplats, felanmälan av gator och vägar eller information om förskola, fritids och grundskola.

För att Uddevalla kommun hela tiden ska kunna utveckla sin kundservice, förs statistik över de frågor och ärenden som kommer in. På så sätt är det enklare att få överblick, och sätta in rätt resurser där det behövs.

Varmt välkommen till Kontaktcenter med dina frågor om Uddevalla kommun.