Rektor nominerad till nationellt värdegrundspris för skolledare

Värdegrundsarbetet kring jämställdhet och integritet i kommunens förskolor har under många år systematiserats och integrerats i den ordinarie undervisningen. Särskilt långvarigt, uthålligt och fördjupat är arbetet på förskolorna Bokenäs och Kreatören. Nu är rektor Rita Svensson en av tre nominerade skolledare till ”Årets värdegrundsarbete 2022”.

Rektor Rita Svensson sitter med färgglad tavla bakom sig.

Rektor Rita Svensson är nominerad till "Årets värdegrundsarbete". Vinnaren offentliggörs vid nationell skolledarkonferens i Stockholm 28-29 juni.

Prisutdelning och föreläsningar på Nalen

Priset delas ut av Prinsparets stiftelse på ”Skolledare21” som är en årlig och nationell konferens på Nalen i Stockholm 28-29 juni. Föreläser på konferensen gör bland annat skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

- Det känns overkligt, men fantastisk ärofyllt. Jag känner mig helt överväldigad och känner en stor ära samt ödmjukhet inför att bli nominerad. För mig är det ett jätteviktigt arbete vi gör tillsammans för att barnen ska få en så bra start i livet som möjligt, säger Rita Svensson.

Motivering till nomineringen Årets värdegrundsarbete

Rita har på ett medvetet och systematiskt sätt utvecklat förskolans värdegrundsarbete som resulterat i en handlingsplan för alla kommunens förskolor. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet för såväl barn, vårdnadshavare som personal. Barnens tankar och åsikter fångas upp och används för att skapa en förskola där alla barn får vara sig själva och nå sin fulla potential.

Uddevalla, en föregångskommun

Nyligen släpptes en rapport från Nordiska ministerrådet där Uddevalla beskrivs som en av föregångskommunerna i Norden vad gäller värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet. Rapporten redogör för hur förskolornas jämställdhetsarbete systematiserats och på senare tid fördjupats med ett utvecklingsarbete kring våldsprevention och barns rätt till personlig och kroppslig integritet.

Konflikter har minskat

I det sistnämnda utvecklingsarbetet har en gemensam handlingsplan tagits fram, som fungerat som utgångspunkt för förskolornas fortsatta arbete. Förskolorna Bokenäs och Kreatören, där Rita Svensson är rektor, har bland annat fokuserat på barnens kommunikation med hjälp av så kallade hjälpsamma begrepp och barnråd. Genom att lära de yngsta barnen använda hjälpsamma begrepp (till exempel byta, vänta, turas om, dela) har barnen utökat sina möjligheter att förstå och göra sig förstådda. På barnråden planerar barn och personal verksamhet tillsammans och försöker hitta gemensamma lösningar på problem. Genom dessa insatser har antalet konflikter bland barnen minskat drastiskt.

- Rita Svensson har varit en stark motor i vårt gemensamma utvecklingsarbete, säger Siren Linde, skolutvecklare förskolan. Rita viker aldrig från barnens perspektiv och rättigheter och har höga förväntningar på sin personals kompetens.

Läs mer

Läs om jämställdhetsarbetet i kommunens förskolor

Läs om utvecklingsarbetet för barns integritet

Handlingsplan för arbetet med barns integritet


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00