Västvatten stänger Kålgårdbergsgatan

Onsdag den 1 juni stänger Västvatten av Kålgårdbergsgatan på grund av ett större VA-arbete som kommer att genomföras på sträckan mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan. Det innebär att det är stopp för all fordonstrafik på Kålgårdsbergsgatan på denna del, men gående kan passera på en av trottoarerna.

Kålgårdsbergsgatan med avspärrning mitt på gatan

Västvatten stänger Kålgårdsbergsgatan för VA-arbete.

Arbetet måste göras omgående på grund av ett större rörbrott. VA-arbetet kommer göras i etapper och påbörjas i korsningen Kålgårdsbergsgatan/Norra Hamngatan och fortsätter upp mot Kungsgatan.

Västvatten kommer även att behöva stänga av Norra Hamngatan eventuellt runt den 13 juni, för fortsatt VA-arbete. Mer information kommer inom kort.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

För mer information, kontakta Västvatten, Görgen Johansson, telefon 0522-638800.