Ny träbro ska byggas vid Gustafsberg

Kring mitten av juni startar arbetet med att bygga en ny träbro över Bodeleån på Strandpromenaden vid Gustafsberg. Den gamla bron är sliten och ska ersättas med en ny. Under byggtiden kommer den gamla bron att vara öppen vilket gör att du kan använda Strandpromenaden i princip som vanligt, med undantag för enstaka stängningar.

Skiss av den nya träbron som går genom vassen vid Bodeleån, en person  springer på bron.

Visualisering av den nya träbron som kommer att byggas över Bodeleån vid Gustafsberg. Bron kommer i verkligheten att byggas fem meter nedströms, till höger i bild och närmare Byfjorden. Illustration: COWI

Nu i juni genomförs pålning, spontning och grävarbete på vardera sidan om Bodeleån. I augusti ska två brofundament gjutas, och i september-oktober ska den nya träbron lyftas på plats i olika sektioner.

- Den nya bron är bredare och kommer att placeras fem meter nedströms den gamla bron. Vi hoppas att kunna lyfta brodelarna på plats och montera ihop dem under september eller oktober beroende på när bron kommer att levereras, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Vid vissa enstaka arbetsmoment kommer det inte att vara möjligt att passera den befintliga träbron av säkerhetsskäl. Gående hänvisas då till en mindre bro 150 meter uppströms Bodeleån. Om man har barnvagn, rullator eller liknande hänvisas man till infartsvägen mot Landbadet. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp vid dessa enstaka stängningar.

Visualiseringsbild av den nya träbron vid Bodeleån

Den nya bron som ska byggas över Bodeleån är av samma modell som den träbro som leder över Bäveån vid Fossumsberg. Illustration: COWI