Vill ert parti sätta upp valaffischer?

Uddevalla kommun kommer att anordna fem platser med plank för partier att sätta upp valaffischer på. Fyra platser i Uddevalla tätort och en i Ljungskile tätort. För att vi ska kunna förbereda byggnationen av dessa plank behöver de partier som inte finns representerade i kommunfullmäktige anmäla sitt intresse för att sätta upp valaffischer senast 15 juni 2022.

Norra Hamngatan med träden som går längs Bäveån, man ser också klocktornet och en bil som kommer körande

Norra Hamngatan är en av de platser i kommunen där det kommer att finnas plank för uppsättning av valaffischer.

Intresseanmälan görs via mejl till:
gata-parkforvaltning@uddevalla.se

På planken har varje parti möjlighet att affischera på en yta av 1,5 x 1 meter på respektive plank. Uddevalla kommun tillämpar lottning inför placering av affischer på planken.

I övrigt finns det även 14 affischeringsplatser på kommunal mark utan plank. Där har alla partier möjlighet att sätta upp fristående affischer. Partierna själva ansvarar för att söka polistillstånd för dessa 14 platser.

Läs mer om valaffischering