Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 8 juni

Onsdagen den 8 juni sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 09.00. Allmänheten välkomnas att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här är ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Antagande av Uddevalla kommuns översiktsplan 2022.
  • Anmälan av Revisionsplan 2022.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, svar på återremiss.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, svar på återremiss.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7 - 9 inklusive idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, svar på återremiss.
  • Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309, svar på återremiss.
  • Kommunens flerårsplan 2023 - 2025 med budget 2023.
  • Utdelning av Uddevalla kommuns folkhälsopris 2022.

Du hittar kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Webbsändning