Anneli Lillmaa får årets demokratipris

Uddevalla kommuns demokratipris 2022 går till Anneli Lillmaa, som är en av initiativtagarna i Ukrainas vänner. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson vid det traditionsenliga nationaldagsfirandet på Gustafsberg.

Elving Andersson och Anneli Lillmaa står framför en grön tujabuske

Kommunfullmäktiges orförande Elving Andersson delade ut årets demokratipris till Anneli Lillmaa på Gustafsberg. (Klicka för större bild)

Det är kommunfullmäktiges demokratiberedning som utser pristagare för demokratipriset.

Motiveringen till priset:

”När Ryssland startade krig mot Ukraina utlöstes den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget. Många av dessa flyktingar kom till Sverige och en del till Uddevalla. Förutom kommun och myndigheter så mobiliserade civilsamhället med alla dess ideella krafter sig för att underlätta för dessa människor.

Anneli Lillmaa är en av i initiativtagarna till gruppen Ukrainas Vänner och en drivande kraft i gruppen. Man har under våren hjälpt de ukrainska flyktingar som flytt kriget och hamnat i Uddevalla med boende, myndighetskontakter, mat, kläder transporter, tolkhjälp med mera. Anneli Lillmaa och Ukrainas Vänner har, i ett skarpt läge, organiserat sig för att säkerställa individers mänskliga rättigheter. Som ytterligare ett sätt att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter har man hållit i en demonstration mot Rysslands krig.

Anneli Lillmaa har genom sitt engagemang visat vilken kraft och förmåga civilsamhället besitter. Genom att tilldela Anneli Lillmaa demokratipriset vill Uddevalla kommun uppmärksamma civilsamhällets förmåga att mobilisera sig vid humanitära kriser och främja de mänskliga rättigheterna.”

Demokratipriset består av diplom, blommor samt 10 000 kronor.

Uddevalla kommun delar årligen ut ett pris för att främja insatser för demokratin i kommunen. Syftet med demokratipriset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt ingripande.

Mer information om demokratipriset

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00