Vem gör vad i Sveriges allmänna val?

Tre frågor till valnämndens ordförande Fredrik Södersten om Uddevalla kommuns arbete med valet.

Ett röstkort läggs i en valurna.

Gör din röst hörd i årets val - rösta om du är röstberättigad.

Söndagen den 11 september är det allmänna val i Sverige vilket innebär att det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Flera myndigheter arbetar med valet och det är landets kommuner som ansvarar för själva genomförandet. Fredrik Södersten är ordförande i Uddevalla kommuns valnämnd och svarar på tre frågor om höstens val.

Vilka myndigheter är involverade i Sveriges allmänna val?

Det är främst Valmyndigheten, länsstyrelsen och kommunerna som är involverade i valet. Valmyndigheten ansvarar för de övergripande riktlinjerna medan Länsstyrelsen tar emot och rapporterar kommunernas röstresultat till Valmyndigheten. Kommunerna ansvarar för det praktiska genomförandet av valet och polisen hanterar olika säkerhetsfrågor. Det finns också en vallag som reglerar hur allt ska gå till.

Vad gör en valnämnd?

I Sverige har varje kommun en valnämnd som fungerar som lokal valmyndighet. Valnämnderna ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt valen till europaparlamentet. Valnämnderna genomför också folkomröstningar.

När det inte är valår planerar valnämnderna för nästa val och håller sig uppdaterade kring nya regler och lagar. Nämnderna har också beredskap ifall det skulle bli aktuellt med extraval eller folkomröstning.

Kan du berätta om Uddevalla kommuns arbete inför valet?

Det är flera delar som behöver vara på plats innan förtidsröstningen startar den 24 augusti. Kommunen har ansvar för att det finns lokaler för förtidsröstning och vallokaler på valdagen den 11 september. Lokalerna ska vara bemannade och vi har rekryterat över 350 röstmottagare som kommer att arbeta i höst.

I augusti kommer alla röstmottagare att få utbildning inför sitt viktiga uppdrag och jag vill redan nu tacka alla som ställer upp för demokratin. Korrekt genomförda val är en grundsten i vårt samhälle och vårt demokratiska system.

Mer information om valet

Du hittar mer information om Sveriges allmänna val samt praktisk information på våra valsidor här på uddevalla.se:

Foto på Fredrik Södersten.

Valnämndens ordförande Fredrik Södersten.