Hyresavtal godkändes av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade idag onsdag den 8 juni beslut om hyresavtal med Hemsö för Ljungskiles nya skola, samt försäljning av mark och nuvarande skolbyggnader.

Bild på Ljungskileskolan

- Efter återremissen på föregående kommunfullmäktige om att återuppta medborgadialogen har vi fått en redogörelse över fortsatta och gjorda dialoginsatser varför vi kan gå vidare och godkänna avtalen. Nu kan vi påbörja upphandlingen med vem som ska utföra byggnationen, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Hyresavtalet avser en ny grundskola i Ljungskile samt ny idrottshall. Kommunen kommer att betala 28,6 miljoner per år i hyra när hela skolan står färdig. I avtalet ingår även försäljning av den mark där den nya skolan ska stå, värdet uppgår till cirka 28,9 miljoner. Fram tills att den nya skolan står färdig hyr kommunen nuvarande skola för cirka 3,6 miljoner. Vem som ska utföra byggnationen av skolan blir klart efter upphandling, som nu görs efter att beslutet har tagits i kommunfullmäktige.

Mer information
Mer information om ärendet finns i kommunfullmäktiges kallelse, det finns också mer att läsa om nya Ljungskileskolan på uddevalla.se:

Frågor och svar om Ljungskileskolan https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/fragor-och-svar-bygga-bo-miljo/fragor-och-svar-ljungskileskolan.html