Två pristagare får årets folkhälsopris

Uddevalla kommuns folkhälsopris 2022 går till två aktörer, Karl Sergel och E-sporthallen, samt Alternativ Aktivitet. Folkhälsopriset delades ut av Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson och kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson under kommunfullmäktiges möte idag onsdag 8 juni.

Pristagarna står på bryggan intill museiparken, de har blombuketter i händerna och man ser Uddevallas klocktorn och gröna träd, samt Bäveån i bakgrunden. Camilla Johansson håller i ett diplom.

Den ena pristagaren för årets folkhälsopris - Mattias Hoppe, Oskar Örn och Timmy Forss från Alternativ Aktivitet fick ta emot årets folkhälsopris av Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson och kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson. Karl Sergel och E-sporthallen får också årets folkhälsopris, men hade inte möjlighet att närvara vid dagens prisutdelning. (Klicka för större bild)

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsopriset består av 10 000 kronor som fördelas på två pristagare som får 5 000 kronor vardera, samt diplom och blommor. Hälsopolitiska rådet utser pristagare.

Årets folkhälsopristagare bidrar till att främja hälsa, gemenskap och aktivitet i Uddevalla. De båda pristagarna har särskilt fokus på att engagera och motivera personer till ett aktivt och hållbart liv, också de som inte sedan tidigare är aktiva eller medlemmar i någon förening.

Folkhälsopriset 2022, Karl Sergel och E-sporthallen, motivering

Karl Sergel står framför en trävägg och håller i en boll

Karl Sergel, E-sporthallen, pressbild (Klicka för större bild)

”E-sportshallen i Uddevalla är en fysisk arena för digital sport, ett stort intresse hos dagens ungdomar. Med sitt koncept och goda samarbetsförmåga har Karl Sergel och E-sporthallen satt Uddevalla på kartan inom E-sport. Genom att erbjuda en plats dit man kan komma och spela tillsammans med andra finns möjligheter att också aktivera spelarna fysiskt och föra samtal om vikten av att äta rätt och röra på sig i samband med spelandet. E-sportshallen bidrar till möten och aktiviteter mellan unga som annars inte möts. E-sporthallen möjliggör relationer med trygga vuxna och bedriver ett aktivt arbete kring normer och inkludering”

Folkhälsopriset 2022, Alternativ Aktivitet, motivering

”Mattias Hoppe, Oskar Örn och Timmy Forss driver Alternativ Aktivitet med syfte att hjälpa människor att hitta rörelseglädje för ett rikare liv. De arbetar ur ett holistiskt perspektiv med framför allt barn genom att erbjuda skolor, föreningar och privatpersoner inspiration och utbildning genom workshops där de försöker fånga de som kanske inte hittar sin rörelseglädje inom traditionell idrott.”

Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för invånare i Uddevalla kommun.

Mer information om folkhälsopriset och tidigare års pristagare