Ny app ger mer tid till vårdtagare och minskat svinn

Sjuksköterskor som arbetar i kommunen kan snart hålla koll på vad som finns i sjukvårdsförråden med hjälp av en app. Utvecklare på IT-avdelningen och socialtjänsten har tillsammans med sjuksköterskorna tagit fram en specialdesignad app som bland annat visar lagerstatus. Mera tid till vårdtagare och minskat svinn av omläggningsmaterial är två av fördelarna.

Victoria Folkesson och Malin Hixén står framför ett öppet förrådsskåp med olika förpackningar. Viktoria håller fram en mobil där man ser appen

Victoria Folkesson, sjuksköterska, och Malin Hixén, IT-utvecklare på socialtjänsten, visar upp den nya förråds-appen för omläggningsmaterial.

Via appen kan sjuksköterskorna se om det fattas något förband eller annat omläggningsmaterial, vad som behöver beställas, om det finns material på någon annan plats i kommunen och vilka som hämtat ut något från förrådet. Information om varje produkt i förrådet kan hämtas in genom att skanna av den streckkod som finns på förpackningen till omläggningsmaterialet.

Appen ger mer tid till vårdtagare

Appen hjälper helt enkelt till att hålla ordning och reda i sjukvårdsförråden, på ett smidigt sätt.

- En app sparar väldigt mycket tid för oss när vi inte behöver räkna allt material i förrådet eller ringa runt och fråga om det finns omläggningsmaterial på andra hemsjukvårdskontor. Den tiden kan vi istället använda hos våra patienter. Vi har alltid mobilen med oss och vi kan enkelt använda appen till att få information om olika förbandsmaterial, om det fattas något specifikt som finns i lager på ett annat hemsjukvårdskontor, eller se vad som inte går åt i så stora mängder och anpassa beställningen efter det, säger Victoria Folkesson, sjuksköterska.

en mobil med appen öppen hålls upp framför en förpackning

Omläggningsmaterialet skannas av i appen.

Minskat svinn av omläggningsmaterial

Det är en fördel för sjuksköterskorna att också kunna se hur mycket omläggningsmaterial de tagit med sig vid hembesök hos en vårdtagare. Dessutom finns mer information direkt i appen om varje produkt och hur den ska användas.

Svinnet av omläggningsmaterial minskar också när appen används, vilket i sin tur sparar pengar.

- Vi fick en fråga från sjuksköterskorna om det gick att utveckla en sådan här app. Vi började kartlägga vilka funktioner som skulle behövas, och hur utformningen skulle se ut. Appen ska ju vara så enkel som möjligt att använda, och jag tror vi kommit så pass långt att alla är nöjda, säger Malin Hixén, IT-utvecklare.

Pilotprojekt startar efter sommaren

Fördelen med att utveckla en egen app är att den går att justera över tid om det skulle behövas. Appen kommer inom kort att kunna användas av alla sjuksköterskor inom hemsjukvården i Uddevalla kommun. Inledningsvis testas appen inom två hemsjukvårdsgrupper i ett pilotprojekt som startar efter sommaren. Ytterligare appar med liknande funktioner håller på att arbetas fram för förråd med skyddsutrustning inom vård och omsorg, samt för arbetskläder.

Uddevalla kommun deltar i nationellt projekt om välfärdsteknik

Uddevalla kommun är en av 10 modellkommuner i Sverige som deltar i ett nationellt projekt om välfärdsteknik och bildar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) Kompetenscenter välfärdsteknik.

Du hittar mer information om projektet och Uddevallas arbete här på uddevalla.se och på SKR:s webbplats:

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00