Nya regler från 1 juli för flyktingar från Ukraina

Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar från Ukraina. Från 1 juli gäller nya regler som syftar till en jämnare fördelning av boendeplatser för flyktingar över landet. Från detta datum och framåt har Uddevalla kommun ansvar för att ta emot och ordna boende för 110 flyktingar som anvisas hit från Migrationsverket, utifrån en fördelning på nationell nivå.

Människor håller ihop händerna tillsammans. Ovanpå ser man ett gult och ett blått fält, vilket påminner om Ukrainas flagga.

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar från Ukraina. Kommunen tar enbart emot flyktingar som anvisats till Uddevalla från Migrationsverket.

Uddevalla kommun har sedan i mitten av mars haft sammanlagt 135 flyktingar från Ukraina boende på de evakueringsboenden som kommunen ställt iordning på uppdrag av Migrationsverket. Där bor flyktingar enbart tillfälligt - några dagar eller veckor - tills de får ett annat och mer långsiktigt boende via Migrationsverket.

- Uddevalla har lång och gedigen erfarenhet av att ta emot flyktingar, vi har tagit emot många flyktingar genom åren och vi gör detta på ett bra och organiserat sätt. Det är av den anledningen Migrationsverket valt att ha kvar evakueringsboenden i Uddevalla. Nu förbereder vi för att ta emot de flyktingar som kommer att anvisas hit av Migrationsverket från 1 juli, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Bor flyktingar i värdfamilj hos dig?

I Uddevalla bor också sedan tidigare 119 ukrainska medborgare i eget boende, främst hos värdfamiljer. Det är privatpersoner som visat ett otroligt engagemang genom att öppna upp sina hem för flyktingar från Ukraina. Främst är det frivilliga organisationer och nätverk som har gjort detta möjligt. Civilsamhället i Uddevalla har visat ett beundransvärt initiativ genom att inte bara hjälpa till med boende, utan också hjälpt till med myndighetskontakter, kläder, transport samt skapat förutsättningar för ukrainska medborgare att få ett arbete.

- Vi förstår att det kan vara svårt för värdfamiljer att ha flyktingar hos sig en längre period. Därför vädjar vi till samtliga flyktingar som idag bor hos värdfamiljer att kontakta Migrationsverket snarast. De behöver berätta för Migrationsverket att de behöver hjälp med boende och att de gärna vill ha det i Uddevalla kommun. Vi vill såklart att de 119 flyktingar från Ukraina som redan bor i kommunen ska få stanna kvar i Uddevalla, säger Said Osman, integrationsstrateg.

Kommunen tar enbart emot flyktingar från Migrationsverket

Uddevalla kommun tar enbart emot flyktingar som anvisas till Uddevalla från Migrationsverket. Detta gäller också för de 110 flyktingar som kommunen kommer att ta emot från 1 juli och framåt.

Ny organisation för flyktingmottagande Ukraina

Från 1 juli ska kommunen ansvara för att ordna kommunala och tillfälliga anläggningsboenden – exempelvis gruppboenden – för 110 flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket. Migrationsverket har fortfarande ansvaret för flyktingarna eftersom de inte blir folkbokförda i kommunen. Flyktingarna har samma rättigheter som asylsökande, och får ersättning från Migrationsverket. Flyktingar från Ukraina som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får skydd i ett år med chans till förlängning av skyddet i max tre år.

Från 1 juli blir arbetsmarknadsavdelningen ansvarig för den kommunala samordningen kring mottagande av flyktingar från Ukraina, medan socialtjänsten kommer att hantera införskaffning, drift och bemanning av de boenden som kommunen anordnar.

Fakta / Flyktingar från Ukraina

  • Migrationsverket är ansvarig nationell myndighet avseende flyktingfrågor och migration.
  • Uddevalla kommun öppnade evakueringsboende 14 mars med möjlighet att sammanlagt kunna ta emot 80 flyktingar som anvisas hit från Migrationsverket. Detta kompletterades under en period med ytterligare 50 platser på annat evakueringsboende, som nu inte finns kvar. Evakueringsboendena bemannas med personal från socialtjänsten.
  • Onsdag 16 mars kom de första flyktingarna från Ukraina till evakueringsboende i Uddevalla. Första veckan kom 69 flyktingar.
  • Kommunen började tidigt planera för skolgång för barn. Barn- och utbildningsförvaltningen anställde och skaffade lokaler för att kunna genomföra detta. Totalt har 29 ukrainska barn gått i skola i Uddevalla, huvuddelen av dem inom grundskolan.
  • 11 mars gjordes en prognos med tre olika scenarier med antal flyktingar från Ukraina som beräknades söka sig till Sverige. Denna prognos innebar för Uddevallas del att mellan 300-750 flyktingar beräknades komma till Uddevalla.
  • I mitten av april fick kommunen besked om att 366 flyktingar skulle behöva bostad i Uddevalla under året.
  • I början av juni kom en ny prognos från Migrationsverket där den förväntade flyktingströmmen uppskattades bli mycket mindre än tidigare. Den nya prognosen innebär att Uddevalla ska förbereda sig för att kunna ta emot och ordna boende för 110 flyktingar från Ukraina som anvisas till Uddevalla av Migrationsverket från 1 juli och framåt.

Mer information om flyktingmottagande Ukraina

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00