Framtidens resande sker med höghastighetståg på Skagerrakbanan

Framtidens resa mellan Göteborg och Oslo tar en timme, sker 7-20 meter över marken och i ett komfortabelt och tyst höghastighetståg via Skagerrakbanan. Den planerade men ännu inte beslutade höghastighetsbanan möjliggör också en snabbare och klimatsmart förbindelse ut i Europa. Nu lanseras utvecklingsarbetet med Skagerrakbanan av flera bohuslänska och norska kommuner, ambitionen är att höghastighetsbanan ska vara klar 2028.

Höghastighetsbana i Tyskland som passerar genom ett landskap, man ser banan som är byggd på pelare och odlingsmark, byggnader och annat som ligger intill

Så här kan en höghastighetsbana på pelare se ut när den passerar genom landskapet. Bilden är tagen i Enzweihingen,Tyskland. Foto: Markus Mainka/Alamy Stock Photo

Skagerrakbanan planeras till 256 kilometer dubbelspår som byggs från Göteborg till Oslo på betongpelare och genom tunnlar. Stationer planeras i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, samt på den norska sidan i Halden, Sarpsborg, Askim, Rakkestad och Ski. På dessa stationer planeras tåget att stanna minst en till två gånger i timmen. Detta ger ökad flexibilitet att bo på en plats och jobba på en annan, och öppnar möjligheter för utveckling av både näringsliv och besöksnäring.

- Vi hoppas att Skagerrakbanan blir ett jättelyft för hela Västsverige. Det är ett snabbt, effektivt och klimatsmart transportsätt som kan konkurrera med flyget. Höghastighetsbanan ger mycket goda förutsättningar för ökad inflyttning, ökad arbetspendling, mer investeringar inom näringslivet, ökat bostadsbyggande och fler besökare, säger Anders Brunberg, tillväxtchef i Uddevalla kommun och projektledare för Skagerrakbanan.

Snabb byggtid, natur och djurliv kan bevaras

Eftersom Skagerrakbanan planeras byggas på betongpelare undviks barriärer i landskapet, marken runt och under höghastighetsbanan kan fortsätta odlas, natur och djurliv kan bevaras. Höghastighetsbanor finns redan på flera platser runtom i världen, bara i Europa finns 1000 mil höghastighetsbanor och i Kina 8000 mil höghastighetsbanor. Det byggs mer höghastighetsbanor idag än konventionell järnväg i världen. Byggtiden för en höghastighetsbana på betongpelare blir också betydligt snabbare jämfört med konventionell järnväg, och den är billigare att bygga.

Säkert sätt att resa i höga hastigheter

Att resa med höghastighetståg är säkrare än att flyga och betydligt säkrare än att resa med bil eller buss. Det utförs mer än 2 miljarder resor per år med höghastighetståg runt om i världen och det är ett extremt säkert sätt att färdas på i höga hastigheter. Höghastighetståget Skagerrakbanan innebär att du kommer att förflytta dig i en hastighet av 400 kilometer i timmen.

Arbetet med Skagerrakbanan drivs av konsortium

De bohuslänska kommunerna Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Strömstad har gått samman i ett konsortium för att tillsammans hitta bästa gemensamma utveckling för arbetsmarknadsregionen och skapa förutsättningar för regionförstoring mot Østfold och Oslo. Konsortiets namn är Transportkorridor Skagerrak. Det är detta konsortium som driver utvecklingsarbetet med den planerade Skagerrakbanan. Utöver de svenska kommunerna har fyra kommuner i Norge formellt besvarat en invitation att arbeta för utveckling av Skagerrakbanan: Halden, Sarpsborg, Indre Østfold och Nordre Follo.

Skagerrakbanan beräknas finansieras privat och återbetalas på liknande sätt som Öresundsbron, det vill säga med biljettintäkter.

Ambition att byggnation av Skagerrakbanan startar 2024

För att bygga Skagerrakbanan krävs att många olika aktörer involveras både i Sverige och i Norge. Aktörerna finns bland annat inom politiken, nationellt, regionalt och lokalt. Det är också myndigheter som beviljar tillstånd, till exempel länsstyrelsen, Trafikverket och Naturvårdsverket. Andra aktörer är byggföretag, finansiärer, investerare, EU, näringslivet, medborgare, tågoperatörer, SJ och BaneNor med flera.

Ambitionen är att byggnationen av Skagerrakbanan påbörjas 2024.

- Tekniken finns på plats, finansieringsarbetet är en lång bit på väg och miljöbedömningsarbetet med länsstyrelsen pågår. Nu återstår den viktigaste delen – förverkligandet. Vi blir en del av Europa med Skagerrakbanan och den kommer att kraftigt bidra till minskad klimatpåverkan, säger Anders Brunberg.

Webbplatsen skagerrakbanan.com öppnar 23 juni

Vill du veta mer om Skagerrakbanan? Torsdag 23 juni klockan 08.00 lanseras webbsidan skagerrakbanan.com som innehåller mer information om byggnation, resor och effekter av Skagerrakbanan. Läs mer på webbsidan skagerrakbanan.com