Vi låter vägkanterna blomma i sommar

I sommar kommer vilda blommor och gräs som växer intill kommunens gator och vägar att få stå kvar och fortsätta växa. Vi låter bli att klippa vägkanterna för att hjälpa bin, humlor och fjärilar att hitta mat och gynna den biologiska mångfalden.

Vilda blommor som står i en vägren, blommorna går i gult, blått och vitt.

I sommar kommer du att kunna se vilda blommor stå kvar i vägrenen, de är viktiga matkällor för humlor, bin och fjärilar

Kommunen brukar vanligtvis klippa vägkanterna två gånger per år. En gång direkt efter midsommar, och en gång i augusti/september. Med start i sommar så upphör denna kantklippning som ett led i arbetet med att värna den biologiska mångfalden. De vilda blommorna som finns i vägkanterna är viktiga matkällor för pollinatörerna.

- Det finns redan flera kommuner som låter bli att klippa vägkanterna med positiva resultat. Vi hoppas att detta kommer att gynna pollinerare som humlor, bin och fjärilar när vi låter blommor och gräs finnas kvar, säger Fredrik Stengavel, chef gata/park drift.

Undantaget är korsningar eller andra platser där växtligheten kan påverka sikt och trafiksäkerhet på ett negativt sätt. Där kommer klippningen av vägrenen att ske som vanligt.

- Trafiksäkerheten är viktig, så vi kommer att utvärdera detta arbetssätt kontinuerligt under hela sommaren, säger Fredrik Stengavel.

Samhällsbyggnad arbetar på flera olika sätt med att gynna den biologiska mångfalden. Några exempel är insektshotellen vid Cirkusparken intill Göteborgsvägen och i Badhusparken i Ljungskile inklusive de anlagda ängsytorna på båda platserna, ängsblommor i mittrefugen av Göteborgsvägen, samt val av växter i planteringar och parker som kan ge pollinerare mat under hela växtsäsongen. Flera av dessa insatser finansieras med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen LONA från länsstyrelsen.