Sjuka almar tas ned i Margretegärdeparken

I slutet av denna vecka kommer sex sjuka träd att tas ned i Margretegärdeparken. Det är de formklippta pyramidalmarna som växer intill scenen i parken som drabbats av almsjuka. Nya träd kommer planteras på samma plats senast under våren 2023.

En av de döda almarna som står framför scenen i Margretegärdeparken. Trädet har inga löv, bara mossiga och kala grenar.

De sex formklippta almarna som står i halvcirkel runt scenen i Margretegärdeparken behöver tas ned då de drabbats av almsjuka. Senast under våren 2023 planteras nya träd på samma plats.

- Vi trodde länge att almarna i Margretegärdeparken skulle klara sig, men nu har de också drabbats av almsjuka och vi behöver ta ned dem så snart som möjligt. Vi ersätter de sex almarna med avenbokar, som också kan formklippas. Avenbokar är träd som estetiskt passar in i parken och kan skapa ett likvärdigt rum som innan. De nya träden ska vara planterade senast våren 2023, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

När ett träd drabbas av almsjuka är de första tecknen att trädets krona får gula löv som faller av, alternativt att löven blir bruna och ihoprullade och sitter kvar på grenarna en tid. Almsjukan orsakas av en svamp som angriper almen och svampens sporer kan lätt spridas till nya träd via en skalbagge, almsplintborren. Almsjukan orsakar en blockering av vattentransporten i trädet vilket gör att trädet, inom några månader upp till två år, vissnar och dör.

De sex almarna vid scenen i Margretegärdeparken kommer att börja tas ned på torsdag 30 juni.

Mer information om almar och almsjuka

Två almar fortfarande med gröna blad, som står på var sin sida om en grusgång som leder till scenen i Margretegärdeparken.

De formklippta och sjuka pyramidalmarna kommer att ersättas av avenbok, som också går att formklippa och estetiskt passar in i parken.