Trafiklösningsförslag för nya Ljungskileskolan presenteras för kommunstyrelsen i augusti

Tack till alla som har bidragit med synpunkter i arbetet med att hitta en klok trafiklösning för nya Ljungskileskolan. Projektgruppen arbetar vidare med ett nytt trafiklösningsförslag baserat på de kommentarer och frågeställningar som har inkommit. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti då kommunstyrelsen ska ta ställning till det nya förslaget.

Arbetsskiss över nya Ljungskileskolan i träillustration.

Arbetsskiss över Ljungskiles nya grundskola. Till vänster i bilden syns den nya grundskolan F-6, till höger i bild syns den nya grundskolan åk 7-9 skola inklusive idrottshall. Arkitekt: Liljewalls arkitektkontor

I maj bjöd Uddevalla kommun in till två dialogmöten för att titta på olika trafiklösningsförslag för nya Ljungskileskolan. Som ett komplement till dialogmötena gjordes även en webbundersökning på uddevalla.se där det fanns möjlighet att lämna synpunkter på de alternativ som presenterades. Det gick också bra att lämna egna förslag på trafiklösningar.

- Vi har fått in cirka 150 kommentarer via vår webbplats, och vill tacka alla som har bidragit för engagemanget, säger kommundirektör Malin Krantz.

Nytt trafiklösningsförslag arbetas fram

Projektgruppen har samlat alla synpunkter och börjat arbeta med ett nytt förslag till trafiklösning baserat på de frågeställningar som har uppmärksammats. Ett utkast till trafiklösningsförslag presenterades på styrgruppsmötet för stadsutveckling den 21 juni och kommer att bearbetas vidare.

Det nya trafiklösningsförslaget beräknas vara färdigt i augusti och kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti. Handlingarna inför kommunstyrelsens möte skickas ut i slutet av augusti.

Mer information om nya Ljungskileskolan

Du hittar mer information om nya Ljungskileskolan här på uddevalla.se. tillsammans med vanliga frågor och svar. Du kan också ta del av de kommentarer som lämnades i samband med webbundersökningen och läsa minnesanteckningar från dialogmötena.

Grundskola Ljungskile

Frågor och svar Ljungskileskolan