Stor kongress för stadsträdgårdsmästare i Uddevalla i höst

Uddevalla kommer att vara platsen för en större kongress i höst för stadsträdgårdsmästare och alla andra som arbetar med gröna frågor i kommuner. Då blir det fokus på stadens parker, grönska och framtidsspaning inom stadsutveckling och hållbarhet. Redan i sommar kommer du att börja märka förberedelser i stadens parker inför konferensen.

Margretergärdeparken med blå blommor och fontänen me kvinnoskulpturen, man ser Margretegärdeskolan i bakgrunden, det är sommar och sol

Du kommer att märka av förberedelser i stadens parker inför höstens stora stadsträdgårdsmästarkongress, som äger rum i Uddevalla.

Det är Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Uddevalla kommun som tillsammans arrangerar kongressen, och föreningen firar sitt 100-årsjubileum under mötesdagarna som är 31 augusti- 2 september. Bland annat planeras en guidning i Uddevallas centrala parker, en mängd föreläsningar och utdelning av föreningens Dalecarlicapris på Gustafsberg.

- Det är väldigt roligt att den planerade stadsträdgårdsmästarkongressen nu blir av, den fick skjutas upp ett par år på grund av pandemin. Vi har fått ett stort antal anmälningar från hela landet och vi hoppas att de kommer att uppskatta besöket i Uddevalla. Det är roligt att vi får visa upp vår vackra, gröna stad, säger Sofia Stengavel, kommunekolog och samordnare för kongressen.

Parkerna får fler perenner

Nu i sommar kommer stadens parker att få en extra översyn. Fler växter kommer att planteras, både perenner, buskar och prydnadsgräs. Nya rabattstaket av armeringsjärn kommer att sättas upp i rabatter vid Cirkusparken, Sörkälleparken, Margretegärdeparken samt vid planteringarna vid Hanssonska bron och Järnbron. De lite palmliknande plantorna, dracena, som ingår i årets sommarblommor kommer tillsammans med de nya rabattstaketen att skapa en röd tråd och igenkänning mellan parkerna.

- Nu vill vi verkligen att det ska vara extra fint i våra parker inför kongressen. Efter sommaren kommer vi också att sätta upp mindre och permanenta skyltar i parkerna med QR-koder som leder vidare till mer information om respektive park. Vi ser verkligen fram emot konferensdagarna, säger Sophia Pagerup, arbetsledare gata/park drift.

Mer information om Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och kongressen i Uddevalla: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare | FSS 1920 (stadstradgardsmastare.se)