Gång- och cykelvägen är klar - Sörkällegatan öppen för genomfartstrafik igen

Den nya gång- och cykelvägen längs Sörkällegatan i Uddevalla är färdig vilket innebär att Sörkällegatan har öppnat för genomfartstrafik igen. Gatan stängdes av i mitten av januari när arbetena med gång- och cykelvägen påbörjades.

Två barn som cyklar, båda bär hjälm.

Cykelbanan binder ihop cykelstråken i centrum och på söder'.

Bättre cykelmöjligheter i Uddevalla

Tanken är att den nya gång- och cykelbanan ska främja möjligheten att cykla i Uddevalla eftersom den binder ihop cykelstråken i centrum och på söder.

Banan som har fått ny belysning är cirka 600 meter lång och sträcker sig från korsningen vid Parkgatan/Kapellevägen fram till korsningen vid Asplundsgatan.