Hjälp oss i kampen mot invasiva arter i naturen

Invasiva djur och växter som sprids i naturen orsakar stora problem. De tränger ut våra naturligt förekommande arter och hotar den biologiska mångfalden. Nu i sommar uppmanar Naturvårdsverket alla som vistas i naturen, att hjälpa till i kampen mot de främmande arterna.

Foto på stor rosa blomma som heter Vresros.

Vresrosen är ett exempel på en invasiv växt.

När allt fler vistas i naturen finns risk att invasiva växter sprids. Därför är det viktigt att du kan identifiera olika arter och att du vet hur de ska hanteras. Det är till stor hjälp om du rapporterar in fynd av invasiva djur och växter du stöter på, för att myndigheterna ska kunna övervaka utbredningen på olika håll i landet.

Inventering av invasiva växter på kommunens marker

I Uddevalla kommun har vi under sommaren en anställd inventerare som arbetar med att kartlägga var vi har invasiva växter på kommunens marker. Inventeringen kommer att ligga till grund för en handlingsplan. Denna inventering är möjlig tack vare att vi har beviljats ekonomiskt stöd via så kallade LONA-medel. Uddevalla kommun är därför tacksam för alla rapporter om invasiva arter.

- Vi vet att vi har stora bestånd av bland annat jättebalsamin på kommunal mark och tanken med kartläggningen är att få en bild av hur mycket vi har. På så sätt kan vi uppskatta tid och kostnad för åtgärdsarbetet, säger Sofia Stengavel som är kommunekolog i Uddevalla kommun.

Lär dig mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats

De vanligast förekommande växterna och djuren som klassas som invasiva, främmande arter kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida:
Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på i naturen eller i din trädgård

En bra tumregel är att inte röra invasiva växter överhuvudtaget – och absolut inte flytta dem eller ta med dem hem. Kontakten kan nämligen räcka för att få med sig frön eller växtdelar som sätter fart på spridningen.

Invasiva krabbor som blåskrabba, penselkrabba och kinesisk ullhandskrabba är vattenlevande arter som ökar. Om man får upp någon av dessa arter ska man inte släppa i dem i vattnet igen utan krossa krabban med en sten för att förhindra ytterligare spridning.

Rapportera invasiva växter och djur i Artportalen

Vet du med dig att du har sett en invasiv växt eller något invasivt djur, kan du rapportera det till Artportalen och även informera markägaren. Du hittar länken till portalen via länken nedan:
Artportalen - rapportera invasiva växter och djur

Uddevalla kommun är som markägare ansvarig för den kommunala marken. Vi använder Artportalen för att lokalisera vart de invasiva arterna finns. Vill du informera om att du har hittat en invasiv art på kommunens mark, ber vi dig därför att använda Artportalen. Du kan också kontakta Uddevalla kommuns kontaktcenter för att få hjälp med att rapportera i Artportalen.

Foto på grön hög växt som heter Parkslide.

Parkslide är en invasiv art som gärna breder ut sig.