Vattnet på Skårs badplats tjänligt – avrådan från bad tas bort

Nya vattenprover från Skårs badplats visar att vattnet är tjänligt igen. Det innebär att den tidigare avrådan från att bada vid Skår tas bort.

Badvattnet vid Skårs badplats är tjänligt igen.

- De höga halterna av E.coli-bakterier som upptäcktes vid vattenprovet den 5 juli var tillfälliga, och det känns fint att vi kan ta bort avrådan från att bada, säger Gunilla Hurtig som är enhetschef på Kultur och fritid.

Regelbundna vattenprover

Uddevalla kommun tar regelbundet vattenprover på alla kommunala badplatser fyra gånger per badsäsong. Proverna tas av Fritidsenheten och skickas till ett laboratorium för analys.

Ett vattenprov som togs vid Skårs badplats den 5 juli, och som kom tillbaka från laboratoriet fredagen den 8 juli, visade på höga halter av E.coli-bakterier. Uddevalla kommun gick då ut med en avrådan till allmänheten från att bada vid Skårs badplats.

Nya vattenprover vid Skår togs fredagen den 8 juli. Provsvaren som kom tillbaka från laboratoriet måndagen den 11 juli visade att badvattnet är tjänligt igen. Avrådan från att bada på Skår tas därför bort och informationsskyltarna på badplatsen har plockats ned.

Nya vattenprover tas på Uddevalla kommuns badplatser, nästa gång vecka 29 och då tas även nya prover vid Skårs badplats.

Badplatser i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun har flera fina badplatser, läs gärna mer på våra badplatssidor och hitta din favorit i sommar:
Badplatser - Uddevalla kommun