E-tjänst för visselblåsning

Uddevalla kommun har tagit fram en e-tjänst för visselblåsning som ska kunna användas för att rapportera allvarliga missförhållanden av allmänintresse. E-tjänsten är en del av arbetet med visselblåsarlagen.

Sverige har en ny visselblåsarlag som säger att det ska vara möjligt att rapportera om missförhållanden både på en arbetsplats och i en myndighet.

Exempel på ärenden som faller under visselblåsarlagen kan vara misstanke om jäv, mutor, stöld, korruption, bedrägeri och bokföringsbrott.

Syftet med rapporteringen ska vara att komma till rätta med missförhållandena i ett framåtsyftande perspektiv.

Vem kan visselblåsa?

Du som är kommunanställd eller tidigare kommunanställd, praktikant, volontär, konsult, entreprenör eller liknande kan använda visselblåsarfunktionen. Det finns inga krav på att berätta vem man är när man rapporterar uppgifter.

Den som visselblåser har ett förstärkt skydd mot negativa konsekvenser. Sekretess gäller angående vem som har rapporterat in ett visselblåsarärende.

Hur gör jag för att anmäla ett visselblåsarärende?

Du använder Uddevalla kommuns e-tjänst för visselblåsarärenden för att göra din anmälan, klicka på länken nedan och följ instruktionerna:

E-tjänst visselblåsarärenden

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00