Trädkonst i Hasselbacken

Motorsågsskulptören Bert Davidsson har skapat Uddevallas första trädkonst i Hasselbacken. Ta en sommarpromenad och titta på de ugglor, solrosor och fjärilar som numera bor i den gamla almstubben.

En ugglefamilj har flyttat in i trädstammen.

En av de gamla almstubbarna i Hasselbacken har omvandlats till en kreativ skulptur av motorsågsskulptören Bert Davidsson. Almstubbarna är ett resultat av att Uddevalla kommun var tvungen att ta ner två stora almar på grund av almsjuka för ett par år sedan. För att hjälpa insekter som trivs i gamla stubbar och stötta den biologiska mångfalden sparades högstubbarna.

Nu har ugglor, fjärilar och solrosor flyttat in i en av stubbarna och parkens besökare kan njuta av den unika skulpturen.

- Trädkonst gör det möjligt att bevara trädet för de insekter som lever i död ved, samtidigt som stubben får nytt liv, säger kommunekolog Sofia Stengavel.

En kreativ process

Motorsågsskulptören Bert Davidsson arbetade med almen hela torsdagen den 14 juli. Bert hade förberett vissa delar av skulpturen i sin verkstad och slutresultatet växte fram under arbetets gång.

- Det känns fantastiskt roligt att Uddevalla har fått sin första trädkonst, och jag är så glad att Bert Davidsson tackade ja till projektet, säger Sofia Stengavel.

Du hittar trädskulpturen i Hasselbacken i centrala Uddevalla längs med vackra Bäveån.

Färgglada fjärilar har hittat ett nytt favoritträd.

Solrosorna var redan förberedda i Bert Davidssons verkstad.

Bert Davidsson arbetar med skulpturen.

Motivet växer fram i stammen.

Hasselbacken har fått en unik trädskulptur.