Ta simborgarmärket och prova flytväst

Vill du ta simborgarmärket? Måndag 25 juli kan du ta simborgarmärket både i Walkesborgsbadet och på Landbadet. Du kan också prova på hur det är att simma med flytväst.

En av bassängerna på Landbadet, med trappsteg och räcke ner i bassängen, vattnet ser ljusblått ut och det är sol ute

Välkommen till Landbadet och till Walkesborg 25 juli för att ta simborgarmärket och prova flytväst.

Måndag 25 juli är det Drunkningspreventionsdagen, en dag som är initierad av FN för att uppmärksamma att det varje år sker ett stort antal drunkningsolyckor runtom i världen.

På Landbadet och Walkesborgsbadet kan du denna dag ta simborgarmärket helt utan kostnad. Personalen kan hjälpa dig att kontrollera att du klarar märket. För att ta märket behöver du kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Du kan också prova på hur det känns att simma med flytväst i bassängerna.

- Vi vill satsa på ökad simkunnighet. Det är extra viktigt nu i spåren av pandemin, när simhallen i perioder var nedstängd och även skolans simundervisning påverkades. Genom våra aktiviteter på Drunkningspreventionsdagen vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att kunna simma, och Uddevalla är ju dessutom en kustkommun med 27 mil kust, säger Jonas Hagberg, enhetschef Walkesborgabadet.

Varmt välkommen till Walkesborg och till Landbadet!

Öppettider Walkesborg måndag 25 juli 08.00-16.00

Öppettider Landbadet måndag 25 juli 10.00-20.00

Mer information om Drunkningspreventionsdagen: World Drowning Prevention Day 2022 (who.int)