Korsning på Strömstadsvägen byggs om

Från och med måndag 8 augusti stängs Strömstadsvägen av vid fyrvägskorsningen vid Bävebäcksgatan. Korsningen ska renoveras och bli mer trafiksäker. Under byggtiden går det att köra fram till korsningen från väster och öster på Strömstadsvägen och sedan göra en u-sväng, men all genomfartstrafik hänvisas till Bastiongatan alternativt riksväg 44 och Fjällvägsmotet. Arbetet planeras pågå till 8 november.

Strömstadsvägen i korsningen med Bävebäcksgatan. Det syns övergångsställe och en stor blomkruka vid stoppskylten som upplyser om stopp-plikt.

Fyrvägskorsningen på Strömstadsvägen vid Bävebäcksgatan kommer att byggas om. Arbetet innebär att Strömstadsvägen stängs av på denna plats från och med måndag 8 augusti.

- Ombyggnationen av korsningen på Strömstadsvägen är nödvändig för att få en jämnare vägbana. Idag finns sättningar i marken som ska åtgärdas. Korsningen ska också tillgänglighetsanpassas, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet även under byggtiden. Kollektivtrafik kommer däremot att hänvisas till Bastiongatan under tiden då arbetet pågår.

De flesta parkeringsplatser på Strömstadsvägen kommer att kunna nyttjas även under byggtiden.

I arbetet ingår:

  • Ny markbeläggning i korsningen. Gatusten på körbana tas bort och ersätts med asfalt.
  • Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och gång- och cykelbana med pollare och taktila plattor.
  • Byte av belysningen i korsningen till ledbelysning. Därefter fortsätter byte av gatubelysningen längs hela Strömstadsvägen. Detta är en del i det omfattande byte av gatubelysning till ledbelysning som pågår inom kommunen.
  • Renovering av fjärrvärmebrunnar.
  • Stopp-plikten i fyrvägskorsningen kommer att ersättas av väjningsplikt. Det innebär att du som bilist efter ombyggnationen kommer att ha väjningsplikt till den som kommit före dig till korsningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00