Skimmer från utsläpp i Byfjorden – var uppmärksam vid bad

Räddningstjänsten noterade under måndagseftermiddagen ett mindre utsläpp i Byfjorden i höjd med Hästepallarna vid Bodelebukten. Utsläppet är så pass litet att det inte bedöms vara saneringsbart och troligen är det någon form av drivmedel - inte olja - som gett ett skimmer på ytan.

Skimmer på vattenytan, man ser byggnader vid Bodele/Gustafsberg i bakgrunden

Räddningstjänsten har noterat ett skimmer på vattenytan i höjd med Bodelebukten. Utsläppet är så litet att det inte bedöms kunna saneras, men allmänheten uppmanas vara uppmärksam vid bad. Foto: Räddningstjänsten

Det kan dock hända att utsläppet driver in mot någon av kommunens badplatser eller stränder. Allmänheten uppmanas vara uppmärksam, iaktta försiktighet vid bad och vara observant på eventuellt skimmer på vattenytan.

Utsläppet kommer sannolikt att dunsta bort med hjälp av solen.

Räddningstjänsten har varit ute med båt och även filmat utsläppet med drönare.

Vid eventuella iakttagelser av utsläpp i Byfjorden, kontakta gärna Räddningstjänsten Mitt Bohuslän: Mitt Bohuslän (mittbohuslan.se)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00