Kalkning med helikopter på Herrestadsfjället och Bredfjället

Onsdag 10 augusti inleds arbetet med att kalka sjöar, vattendrag och våtmarker på Herrestadsfjället och Bredfjället. Kalkningen genomförs med hjälp av helikopter. Målet med kalkningen är att minska försurningen och hjälpa fisken att leva vidare.

helikopter som flyger över en blå sjö och släpper vit kalk

Med start på onsdag 10 augusti startar kalkning av sjöar och vattendrag med hjälp av helkopter för att motverka försurning.

Det är svårt att ange exakt var kalkningshelikoptern kommer att befinna sig eftersom arbetet är väderberoende. Enligt planen ska kalkningen pågå i Uddevalla kommun onsdag 10 augusti och torsdag 11 augusti.

- Kalken motverkar försurning och neutraliserar svavelsyra och kväveoxid som försurar vattnet. Tack vare kalkningen kan fisken överleva och rommen kläckas, säger Sofia Stengavel, kommunekolog och kalkningsansvarig.

Uddevalla kommun kalkar i området en gång per år för att fisk som abborre och mört ska kunna finnas kvar i sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället.

Minskade nedfall men gammalt nedfall fortsätter att försura

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kvävenedfall som ligger lagrat i marken. Nedfallet har minskat, men försurningen fortsätter eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur marken. Målet är att försöka få ett pH-värde kring 6 i sjöarna.

Det är företaget Movab som utför kalkningen på uppdrag av Uddevalla kommun.

Mer information och spridningsplan på Movabs hemsida