Nu startar arbetet med nya träbron vid Gustafsberg

Nu har arbetet startat med att bygga en ny träbro längs Strandpromenaden över Bodeleån vid Gustafsberg. Just nu pågår grävarbeten för de två brofundament som ska gjutas på vardera sidan om ån. Den gamla bron är sliten och ska ersättas med en ny träbro.

Grävmaskin som gräver ett hål i marken intill Bodeleåns träbro

Nu startar arbetet med att bygga en ny bro över Bodeleån längs Strandpromenaden vid Gustafsberg. Om cirka två månader planeras den nya träbron komma på plats.

Under tiden som arbetet pågår så kan du använda Strandpromenaden precis som vanligt. Vid några enstaka tillfällen kommer Strandpromenaden att vara avstängd vid arbetsområdet intill Bodeleån på Gustafsberg. Då handlar det om kortare stopp av säkerhetsskäl vid vissa arbetsmoment.

Ny träbro på plats om cirka två månader

Innan gjutningen av brofundamenten kommer spontning och pålning att genomföras. Själva gjutningen kan starta om tidigast tre veckor.

- När brofundamenten är klara kommer träbron att lyftas på plats. Eventuellt kan det bli en delmontering där man får lyfta bron på plats i olika delar. Träbron kommer på plats tidigast i slutet av september eller början av oktober, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Mindre justering av Strandpromenaden

När den nya träbron är på plats och färdigbyggd så kommer den nuvarande och slitna träbron att tas bort. En mindre justering görs då av sträckningen av Strandpromenaden, eftersom den nya träbron placeras fem meter nedströms den befintliga träbron, närmare ut mot Byfjorden.

Allt arbete ska vara klart senast i slutet av oktober.

En träbro som leder över ett vattendrag, det är vass i förgrunden och man ser två personer passera.

Den nya träbron som ska byggas över Bodeleån är av samma modell som den träbro som leder över Bäveån vid Fossumsberg. Illustration: COWI