Politikerutfrågning om funktionshinderfrågor den 23 augusti

Funktionsrätt Uddevalla anordnar en politikerutfrågning på Bohusläns museum tisdagen den 23 augusti klockan 17.00 till 20.00.

Politikerutfrågningen genomförs i samarbete med ABF och Bohusläns museum. Representanter från de politiska partierna svarar på frågor och berättar om sin inriktning när det gäller funktionshinderfrågor.

Mer information

Välkommen att kontakta Beatrice Strandh på Funktionsrätt Uddevallas kansli om du vill veta mer eller har frågor. Du når kansliet på telefon 0522-37804 samt mailadress kansli@funktionsrattuddevalla.se.

Funktionsrätt Uddevalla är en paraplyorganisation där 15 funktionshinderföreningar ingår.