Allmänhetens åsikter skapar förbättringar i Dalaberg och Hovhult

Uddevalla kommun vill få in åsikter från de som bor eller har en koppling till Dalaberg och Hovhult om vad de tycker om omgivningen och miljön. Åsikterna ska bilda underlag till en så kallad workshop, där man ska arbeta vidare med förbättringsåtgärder i området.

Flygbild över Dalaberg och Hovhult

Flygbild över Dalaberg och Hovhult

Undersökningen sker genom en digital enkät, som man hittar på kommunens hemsida eller genom att fota en en QR-kod på material som är uppsatt i området.

 - För att vi ska kunna dra några bra slutsatser om vad allmänheten tycker hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att fylla i enkäten, som inte alls tar lång tid att genomföra. Vi har delat ut flyer och satt upp affischer i området, där man på ett enkelt sätt kan fota en QR-kod och fylla i enkäten direkt i mobilen, vilket vi hoppas påverkar svarsfrekvensen positivt, säger Dimitris Vassiliadis, arkitekt på Uddevalla kommun.

Den efterföljande workshopen äger rum den 26 september i Dalabergs centrum, där politiker, tjänstemän, företrädare för lokala intressegrupper och arkitekter kommer att arbeta vidare med underlaget.

Undersökningen är en del av projektet Europan, som är en idétävling med fokus på arkitektur och samhällsbyggnad över hela Europa. Uddevalla deltog i tävlingen med bostadsområdena Dalaberg och Hovhult. Sammanlagt lämnades 11 bidrag in varav det italienska bidraget Jalla! drog det längsta strået.


Enkät

Läs mer om tävlingen