Vykort skickas ut till förstagångsväljare

Som en av flera insatser för att få fler att gå och rösta i valet så skickar Uddevalla kommun nu ut vykort till förstagångsväljare i områdena Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan och Tureborg. Vykorten kan dyka upp i brevlådorna från och med idag fredag 26 augusti.

En hand håller i ett vykort där man ser en lägenhetsdörr med ett brevinkast och texten Grattis!

Så här ser vykorten ut som skickas ut till förstagångsväljare i Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan och Tureborg.

Sammanlagt är det 452 förstagångsväljare i åldrarna 18-22 år som får ett vykort med en uppmaning om att gå och rösta, samt information om hur man gör för att rösta. Utskicken av vykort testas nu småskaligt i Uddevalla för första gången, som en av flera insatser för ökat valdeltagande.

Generellt sett har unga förstagångsväljare ett lägre valdeltagande. Det gäller särskilt unga som bor i områden där valdeltagandet är lägre, som exempelvis i områdena Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan och Tureborg.

- Just riktade brevutskick är en insats som har visat sig ge effekt på valdeltagandet enligt forskningen. Enligt norska och danska studier verkar olika former av brev med information om valet och argument för varför man ska rösta vara den metod som säkrast leder till en ökning i valdeltagandet. Det gäller unga väljare eller förstagångsväljare (Danmark) respektive väljare som är utrikes födda eller utländska medborgare (Norge). Därför har vi valt att testa detta för att nå ut till de unga, säger Andrea Kihl, demokratiutvecklare.

Inför årets val satsar kommunen också på valinformatörer i samma områden, för att få fler att rösta. Läs mer i tidigare nyhet Valinformatörer sprider kunskap om det svenska valet