Lättpratad valdiskussion på daglig verksamhet

På Hovhultsvägens dagliga verksamhet har det under våren och sommaren pågått en studiecirkel kallad "Mitt val". Studiecirkeln har innehållit lättläst information och samtal om demokrati och politik. Syftet med studiecirkeln är att öka valdeltagandet bland personer med funktionsvariationer.

Politiker sitter till höger i en stor gymnastiksal och publiken sitter till vänster. En man står upp och frågar politikerna något.

På Hovhultsvägens dagliga verksamhet arrangerades under fredagen en lättpratad valdiskussion med representanter från sju olika partier.

- Vi vill verkligen bidra till att öka valdeltagandet för den här målgruppen. Till exempel har vi lättläst information med bildstöd om alla olika partier. Vi ser till att materialet finns tillgängligt och pratar med brukare om politik, om rösträtt och hur det praktiskt går till att rösta. Detta sker på olika sätt utifrån brukarens förståelse och kommunikationssätt, säger Åse Stefansdotter, verksamhetspedagog.

I studiecirkeln ingick även en lättpratad valdiskussion som arrangerades i fredags. Alla partier var inbjudna att delta i valdiskussionen, och även andra än de brukare som deltagit i studiecirkeln. Representanter från sju olika partier och ungefär 35 brukare deltog.

Flera personer hade förberett frågor och fick ställa dem till kommunpolitikerna. Moderator var Karoline Abrahamsson från Studieförbundet Vuxenskolan, som också arrangerat studiecirkeln ihop med FUB. Det blev en intressant frågestund om alltifrån höjning av habiliteringsersättningen till frågor om varför det inte finns en handikappanpassad toalett i centrum.