Medborgardialog om framtida äldreboende i Ljungskile

Var ska ett nytt äldreboende ligga i Ljungskile? Välkommen till Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile torsdag 22 september och torsdag 29 september för att samtala om framtida byggnation av ett äldreboende och var en lämplig placering kan tänkas vara.

Utsikt över Ljungskileviken sommartid, det är gröna träd, man ser hustak, blått vatten och Ulvön

Var ska ett äldreboende byggas i Ljungskile? Välkommen till medborgardialog!

Kring år 2030 ska ett nytt äldreboende stå klart i Ljungskileområdet och redan nu ombeds allmänheten att komma med idéer och förslag. Vad tycker du är en lämplig plats för ett äldreboende?

Vid medborgardialogen finns representanter från socialnämnden och socialchef på plats. I slutet av året eller i början av 2023, kommer det att bli ytterligare möten för att följa upp medborgardialogen.

Välkommen till medborgardialog!

Tid och plats:

  • Torsdag 22 september klockan 17.30, Sofiedals trygghetsboende, Sofiehemsvägen 2, Ljungskile
  • Torsdag 29 september klockan 17.30, Sofiedals trygghetsboende, Sofiehemsvägen 2, Ljungskile
    Anmälan krävs för att delta, anmäl dig till roger.granat@uddevalla.se eller ring 0522-69 70 66.

Kan du inte delta under medborgardialogen men vill lämna synpunkter?

Du som inte har möjlighet att komma på mötesdagarna kan mejla in synpunkter om framtida äldreboende i Ljungskile till roger.granat@uddevalla.se