Så uppmärksammas valet på Uddevalla gymnasieskola

Under kommande dagar är det fullt fokus på val och politik för de cirka 3000 elever som går på Uddevalla gymnasieskola. Ungdomarna får träffa riksdagspartiernas ungdomsförbund, lyssna på paneldebatt mellan de åtta olika riksdagspartierna och har möjlighet att gå och rösta i skolvalet.

En kvinna plockar valsedlar i ett ställ med blå, vita och gula valsedlar.

Eleverna på Uddevalla gymnasieskola kommer att få information från politiska ungdomsförbund, lyssna på paneldebatt med riksdagspartier och rösta i skolvalet.

- Vi arrangerar detta eftersom det är en del i gymnasieskolans demokratiuppdrag. Kärnan i demokratin är våra val, och vi medvetandegör våra elever om det demokratiska funktionssättet där alla partier kan framföra sina åsikter. Eleverna får träffa ungdomsförbunden, ställa frågor och får lära sig hur det går till när man röstar, säger Magnus Jinnefält, gymnasielärare i samhällskunskap, Uddevalla gymnasieskola.

Utöver aktiviteterna uppmärksammas demokrati, val och röstning även under lektioner i bland annat samhällskunskap.

Eleverna kan träffa politiska ungdomsförbund

Under denna vecka besöker representanter från de politiska ungdomsförbunden Uddevalla gymnasieskola. De kommer att finnas på plats med bokbord kring lunchtid centralt i de olika skolhusen där gymnasieeleverna kan komma och ställa frågor. Det är de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund, som är inbjudna till Uddevalla gymnasieskola. Ungdomsförbunden kommer till Agneberg på måndag 29 augusti, Sinclair på tisdag 30 augusti, Östrabo Yrkes på onsdag 31 augusti och till Östrabo 1 på torsdag 1 september.

Paneldebatt med åtta riksdagspartier

På torsdag 1 september anordnas en stor paneldebatt på Östraboteatern mellan politiker från de åtta riksdagspartierna. Inbjudna är toppkandidaterna för de olika partierna på riksdagslistan från Fyrbodal. Debatten kommer att fokusera på de områden som gymnasieleverna önskat: den svenska försvarspolitiken, energiförsörjning, brott och straff, samt bostadsfrågan – med fokus på ungas möjlighet till bostad. Alla elever i årskurs 3 på gymnasiet kommer att få lyssna på denna paneldebatt, sammanlagt cirka 1000 elever.

Skolval i alla skolhus

Uddevalla gymnasieskola arrangerar också skolval där gymnasieskolans cirka 3000 elever har möjlighet att rösta. Skolvalet sker på Östrabo 1 och Agneberg fredag 2 september, på Östrabo Yrkes måndag 5 september och Sinclair tisdag 6 september. Resultatet från skolvalet rapporteras in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som arrangerar skolvalet i hela landet. På myndighetens hemsida kommer valresultatet att presenteras den 12 september.