Alternativa sätt att rösta i Sveriges allmänna val

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Om du har svårt att ta dig till en vallokal finns det alternativa sätt att rösta. Här hittar du mer information om vilka möjligheter som finns.

Förtidsröstning

Från och med onsdagen den 24 augusti kan alla med rösträtt välja att förtidsrösta.

Du kan förtidsrösta i någon av landets förtidsröstningslokaler. För att kunna förtidsrösta behöver du ditt röstkort samt en godkänd ID-handling.

Du hittar en sammanställning av Uddevalla kommuns förtidsröstningslokaler på våra webbsidor om valet:Vallokaler och röstningslokaler - Uddevalla kommun

Budrösta

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen där man kan rösta. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte själv kan ta dig till en vallokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.Så här går budröstning till – Valmyndigheten

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Det är valnämnden i varje kommun som utser ambulerande röstmottagare, och det måste vara minst två röstmottagare som tar emot din röst.

Vem kan få besök av ambulerande röstmottagare?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal, budrösta eller behöver mer hjälp än vad lantbrevbäraren kan bistå med, kan du få besök av kommunens ambulerande röstmottagare. För att boka ambulerande röstmottagare kontaktar du 0522-69 65 50.

Brevrösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands och har rösträtt till Sveriges allmänna val har du möjlighet att brevrösta från utlandet. Du beställer i så fall material från Valmyndigheten: 020-725 725

Så här går brevröstning till - Valmyndigheten.

Valskjuts

Taxi, på valnämndens bekostnad, kan ordnas för dig som har svårt att annars ta dig till vallokal på valdagen den 11 september. Boka valskjuts senast den 10 september hos Uddevalla Taxi på telefon 0522-144 00. Uppge att det rör sig om valskjuts när du gör din bokning.

Mer om Sveriges allmänna val

År 2022 är det valår och söndagen den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du hittar mer information om de allmänna valen här på uddevalla.se och kan också besöka Valmyndighetens webbplats.

VAL - UDDEVALLA KOMMUN

VEM GÖR VAD I SVERIGES ALLMÄNNA VAL?

ALLMÄNNA VAL - VALMYNDIGHETEN